เลขศาสตร์... ลิขิตแห่งเลข หรือลิขิตแห่งเรา

Last updated: 3 Feb 2019  | 

เลขศาสตร์... ลิขิตแห่งเลข หรือลิขิตแห่งเรา

 

        เลขศาสตร์ คือ ศาสตร์ในการทำนายตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขอื่นๆ

        รวมทั้งชื่อของเรา ซึ่งเขียนเป็นตัวอักษร ประกอบขึ้นจากพยัญชนะและสระ โดยเลขศาสตร์สามารถแปลงพยัญชนะและสระ ให้เป็นตัวเลขได้ ทำให้ชื่อของเราก็สามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นระบบตัวเลขได้

        มีหลายเว็บไซต์ที่มีโปรแกรมคำนวณชื่อเป็นตัวเลข โดยวิเคราะห์ว่าชื่อๆ หนึ่ง สามารถแปลงเป็นค่าเลขใด แล้วก็จะทำนายตามค่าเลขนั้น

        โปรแกรมคำนวณชื่อเป็นตัวเลขสามารถคำนวณได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

        จากการทดลองใส่ชื่อภาษาไทยพบว่า ผลการคำนวณอักษรภาษาไทยส่วนใหญ่จะแสดงผลเป็นตัวเลขเดียวกัน แต่ถ้าเป็นการคำนวณชื่อภาษาอังกฤษ พบว่าตัวเลขที่คำนวณออกมามักจะไม่เหมือนกัน

        ตัวอย่างเปรียบเทียบสองเว็บไซต์ สำหรับคำนวณชื่อดาราหนุ่มสุดหล่อ เทพเจ้าธอร์ Chris Hemsworth ซึ่งขณะนี้กำลังถ่ายทำหนังเรื่อง Dhaka อยู่ที่ประเทศไทย ได้ผลดังนี้

ผลการวิเคราะห์ชื่อ Chris Hemsworth จากเว็บไซต์ที่หนึ่ง:

 

ผลการวิเคราะห์ชื่อ Chris Hemsworth จากเว็บไซต์ที่สอง:

 

        ตัวอย่างทั้งสองทำให้เกิดคำถามว่า เกณฑ์ในการคำนวณเพื่อแปลงตัวอักษรเป็นตัวเลขของแต่ละตำราไม่เหมือนกัน แล้วจริงๆ ตำราไหนที่ถูกต้องกันแน่ แล้วที่ว่าถูกต้อง จะพิสูจน์อย่างไรว่าถูกต้อง เนื่องจากต้องมีกลุ่มตัวอย่างในการพิสูจน์จำนวนมากพอด้วย

        นอกจากนี้ ในการคำนวณเลขบ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งเป็นตัวเลขอยู่แล้ว ตำราหนึ่งก็ว่าเอาเลขมาบวกกัน ให้เหลือเป็นเลขสองหลัก แล้วทำนายตามหลักเลขศาสตร์

        เช่น เลข 061 613 9536 บวกรวมกันแล้วได้เลข 40 ซึ่งหลายเว็บทำนายว่าดี (หมายเหตุ หมายเลข 10 หลักนี้เป็นเลขที่คิดขึ้นมาเองเพื่อใช้เป็นตัวอย่าง ไม่ได้เป็นหมายเลขของใครที่ผู้เรียบเรียงรู้จัก)

        ในขณะที่อีกตำราหนึ่งดูจากการเรียงตัวของเลข กล่าวคือ เลขสองตัวที่ติดกันต้องเป็นเลขที่มีความหมายดีต่อเนื่องไปจนครบทุกคู่ โดยคู่เลขที่สำคัญที่สุดของเบอร์โทรศัพท์ คือ เลข 4 หลักสุดท้าย

        เช่น เลข 061 613 9536 ให้ดูว่า คู่เลขตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นอย่างไร กล่าวคือ 06 ดี 61 ดี 16 ดี 61 ดี 13 ไม่ดีมากๆ 39 ดี 95 ดี 53 ดี 36 ดี เป็นต้น ดังนั้น ตำรานี้จะแนะนำให้เปลี่ยนเบอร์ เพราะมีหมายเลข 13 อยู่ ซึ่งเป็นเลขของอุบัติเหตุ การเปลี่ยนแปลงอย่างประทันหัน และการผ่าตัด

        น่ากลุ้มใจเมื่อเห็นความขัดแย้งของข้อมูลตามตัวอย่างข้างต้น

        ที่เขียนบทความนี้ ไม่ได้มีความตั้งใจจะลบหลู่ศาสตร์เกี่ยวกับเลขหรือชื่อมงคลแต่ประการใด เนื่องจากผู้เรียบเรียงและญาติพี่น้องต่างก็เลือกหมายเลขโทรศัพท์มงคลมาใช้ทั้งนั้น อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนชื่อในช่วงหนึ่งของชีวิตอีกด้วย

        สิ่งสำคัญที่ชวนให้คิดและตระหนัก คือ

        (1) เมื่อเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนเลขโทรศัพท์แล้ว เราอาจรู้สึกมีกำลังใจดีขึ้น แต่ข้อเท็จจริง คือเราก็ยังเป็นคนเดิม การเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องออกมาจากความคิดและการกระทำของเราเองเป็นหลัก หากเราไม่ลงมือจัดการกับอุปสรรคตกค้างของชีวิตที่สกัดกั้นไม่ให้เราก้าวหน้า ชีวิตก็ยากจะเปลี่ยนแปลงได้ และไม่น่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงจากการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนเบอร์โทร


        ดังที่ Albert Einstein เคยกล่าวไว้ว่า

“ความวิปลาส คือ

การคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง

จากการทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก”


แปลจาก “Insanity: Doing the same thing over and over again and expecting different results.”

  

        (2) มนุษย์เหมือนสิ่งอื่นในโลก มีลักษณะเป็นพลวัต (dynamic) เรียนรู้ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ ไม่ได้เหมือนเดิมตลอดเวลา การที่คนเราได้เบอร์โทรหรือชื่อๆ หนึ่งมา ก็มักตรงกับลักษณะที่เราเป็นหรือที่เหมาะกับเราในเวลาที่ได้มันมาตามกฎแห่งแรงดึงดูด หรือตามหลักพุทธคือ ‘ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหัวหน้า สำเร็จได้ด้วยใจ’

        แต่เมื่อเรามีความคิดและการกระทำที่เปลี่ยนไป ผลลัพธ์ที่ได้ในชีวิตก็จะเปลี่ยนไป ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อหรือเบอร์โทรหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น เมื่อคนเปลี่ยนแปลงจากความคิดและการกระทำของตัวเองแล้ว ชื่อหรือเบอร์โทรที่ใช้อยู่เดิมก็ใช้ทำนายคนๆ นั้นไม่ได้แล้ว เราจึงสามารถเป็นอิสระจากพันธนาการของความเชื่อได้

        โดยสรุป หากเราต้องการเปลี่ยนชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ให้เกิดความสบายใจ ก็ทำได้เลย เพียงแต่ต้องระลึกด้วยว่า ตัวเราต้องเป็นผู้ลงมือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในชีวิตด้วยตัวของเราเอง

        และเราไม่สามารถยกความรับผิดชอบในเรื่องการสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างไปให้ผู้อื่นหรือสิ่งอื่นได้


โดยทีมงาน Six Facets Press

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy