#เป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุด #Be the best version of yourself

Last updated: 2 Feb 2019  | 

#เป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุด #Be the best version of yourself

Mindful Way of Life

        เมื่อไม่กี่วันมานี้มีข่าวเกี่ยวกับเจ้าสัวท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่สาขาหนึ่งในประเทศได้กระทำอัตวินิบาตกรรมในคฤหาสน์ของตนเอง ทั้งนี้ ไม่มีการกล่าวถึงสาเหตุในการตัดสินจบชีวิตของท่าน

        เป็นเรื่องน่าเสียใจอย่างยิ่งสำหรับทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่รับฟังข่าวสาร เนื่องจากเป็นที่เข้าใจได้ว่า น่าจะมีแรงกดดันบางอย่างกระทำต่อจิตใจของท่านจนเกินจะรับไหว ไม่ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงกดดันนั้นจะคืออะไรก็ตาม

        คนส่วนใหญ่ในสังคมของเราไม่ใช่มหาเศรษฐีผู้มีเงินทองทรัพย์สินมาก และหลายคนอาจคิดว่า ‘หากเรามีเงินมากๆ เราจะมีความสุข’

        ความจริงก็คือ คนเรามีทุกข์ด้วยกันทุกคน ดังตัวอย่างเหตุการณ์ที่กล่างถึงข้างต้น เศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐี ยาจกก็ทุกข์แบบยาจก ชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลาง นายจ้างก็ทุกข์แบบนายจ้าง ลูกจ้างก็ทุกข์แบบลูกจ้าง หมายความว่า  ทุกคนล้วนมีความกดดันในแบบของตัวเองในแต่ละช่วงชีวิต

        ดังนั้นแล้ว เราจึงควรหันกลับมามองและใคร่ครวญเกี่ยวกับชีวิตของเราเอง หันกลับมาดูตัวเอง รักตัวเอง และทบทวนว่า มีความปรารถนา ความชอบอะไร มีศักยภาพที่จะพัฒนาในด้านใด ข้อใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน มีจริตแบบไหน มีอคติอะไร มีอะไรที่ติดค้างอยู่ในใจ แล้วรับมือจัดการกับจุดอ่อนหรืออุปสรรคที่ติดข้องอยู่ในตัวเอง และพัฒนาศักยภาพและอุปนิสัยต่อยอดจากสิ่งที่เรามี

        เพื่อให้เรา #เป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุด

 

โดยทีมงาน Six Facets Press

        

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy